Bileezyanz

:Category:Aatiklz weh fiks op
From Bileez Kriol Wiki
(Redirected from Bileezhanz)

Bileezyanz

ShyneMarion Jones
Setlment
Bileez
Langwij
Bileez Kriol, Inglish
Rilijan
Kristyan

Wahn Bileezyan da wahn persn fahn Bileez. Sohn siti pipl seh it az "Bileezhan", bot moas a di pipl seh it az "Bileezyan."